วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต.ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทรายมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียงประชามติ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทรายมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ร่วมออกมาใช้สิทธิ์ ออกเสียง…

15-07-2559 Hits:48

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

06-06-2559 Hits:85

 ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

09-03-2559 Hits:86

ประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล

ประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล

16-12-2558 Hits:149

ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

ร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

05-12-2558 Hits:140

โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงในครอบครัวตำบลทรายมูล

โครงการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไ…

07-08-2558 Hits:135

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
 
หนังสือราชการของ สถ.
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
แก่งคันลึม

แก่งคันลึม

โรงเรียนบ้านชาด

โรงเรียนบ้านชาด

สำนักสงฆ์เกาะดอนเลี้ยว

สำนักสงฆ์เกาะดอนเลี้ยว

โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม

วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ

 
กลองยาว

กลองยาว

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังทองเหลือง

ระฆังทองเหลือง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

 
กลองยาว

กลองยาว

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังหัวระเบิด

ระฆังทองเหลือง

ระฆังทองเหลือง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์กลอง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง

ผลิตภัณฑ์ฆ้อง