Hot News :
วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 10:20

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผังโครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทราบมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลทราบมูล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผังโครงสร้างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทราบมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ