Hot News :

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid-19

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค Covid 19  ให้กับอาสามัครสาธารณสุขประจำตำบลทรายมูล เพื่อมอบต่อให้กับประชาชนตำบลทรายมูล

[ 23-03-2563 ] Hits:85

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและการตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีสร้างความสามัคคี มีความพร้อมที่จะบริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

[ 09-03-2563 ] Hits:48

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563

 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดย นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2563  จัดกิจกรรมในวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

[ 24-02-2563 ] Hits:86

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ