สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองดอกไม้สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

      วันที่ 17 สิงหาคม 2560  นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองดอกไม้สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

      วันที่ 15 สิงหาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

      องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จึงขอประกาศดังนี้ 

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านท่าเสียว ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

     วันที่ 9 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ประกาศ เรื่อง  แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) พ.ศ. 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล

     วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลทรายมูล ได้จัดประชุมสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบต.ทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลจึงขอประกาศผลให้ทราบ 

    

 

อ่านเพิ่มเติม...