สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

วันที่ 9 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดโครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2558

วันที่ 7 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

     วันที่ 12-26 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการโครงการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทรายมูล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนโพธิ์ทอง

     วันที่ 22 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทำฆ้องกลองระฆัง

 

อ่านเพิ่มเติม...

บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

   วันที่ 12-20 มีนาคม 2558 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการ บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ สร้างจิตสำนึกในการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 16 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทรายมูล และหน่วยงานอื่นๆ ลงพื้นที่ให้บริการชาชนตำบลทรายมูล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทร์รัตนานุเคราะห์)อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ต้อนรับนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเสวนาและเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน สำหรับข้าราชการพนักงานของ อบต.ทรายมูลและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้เป็นประธานเปิดงานในพิธีโครงการอบรมเสวนาและเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนสำหรับข้าราชการพนักงานของ อบต.ทรายมูล และประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านเศรษฐกิจชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลองระฆัง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวาคมมหาราช  วันที่ 5  ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อ่านเพิ่มเติม...