สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบต. เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 16 มีนาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทรายมูล และหน่วยงานอื่นๆ ลงพื้นที่ให้บริการชาชนตำบลทรายมูล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล (จันทร์รัตนานุเคราะห์)อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมต้อนรับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมกับชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ต้อนรับนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเสวนาและเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียน สำหรับข้าราชการพนักงานของ อบต.ทรายมูลและประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้เป็นประธานเปิดงานในพิธีโครงการอบรมเสวนาและเผยแพร่ความรู้ด้านอาเซียนสำหรับข้าราชการพนักงานของ อบต.ทรายมูล และประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนประจำปี 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านเศรษฐกิจชุมชน วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์กลองระฆัง บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  5  ธันวาคมมหาราช  วันที่ 5  ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลสำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2557  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ลงพื้่นที่เพื่อรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1-10

วันที่ 19-21 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ลงพื้่นที่เพื่อรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ หมู่ที่ 1-10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล นำโดยนายวิเชียร ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเยาวชน ณ วัดสว่างอารมย์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ลงพื้่นที่เพื่อรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1-10

วันที่ 19-21 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้ลงพื้่นที่เพื่อรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ หมู่ที่ 1-10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...