สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประมูลจ้างโครงกประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร บุญน้อม

Share

    

                  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ นางสาวจุรีพร  บุญน้อม

 

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045849012 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement .go.th หรือ www.saimoon.go.th