สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3,600 เมตร บ้านคันลึม หมู่ที่ 5

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายเขตวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ยาว 3,600 เมตร บ้านคันลึม หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี                      

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาด 3.50 เมตร X 3.50 เมตร ความสูงเฉลี่ย 10 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี                     

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (คุ้มสำนักสงฆ์ภูกระแต) ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (คุ้มสำนักสงฆ์ภูกระแต) ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                    

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (คุ้มบ้านท่าเสียวน้อย) ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว (คุ้มบ้านท่าเสียวน้อย) ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร       จังหวัดอุบลราชธานี                     

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวดอน ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี                       

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านชาด ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1บ้านชาด ขนาด 2 เมตร X 2 เมตร ความสูงเฉลี่ย 6 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล – บ้านนาแก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล – บ้านนาแก หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี                      

อ่านเพิ่มเติม...