สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังข้างวัดภูเงิน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังข้างวัดภูเงิน หมู่ที่ 8 บ้านนาชุมชน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4  เมตร ยาว 400 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล (เส้นทางห้วยบ้านเส้นทางเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 400 เมตร

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล (เส้นทางห้วยบ้านเส้นทางเดิม) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4 เมตร ยาว 400 เมตร ตำบลทรายมูล   อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลงท่าน้ำข้างบ้านพ่อพันธ์ บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 50 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านลงท่าน้ำ ข้างบ้านพ่อพันธ์ บ้านหัวดอนเหนือ หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4  เมตร ยาว  50  เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี    

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงิน บ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายวัดภูเงินบ้านนาชุมชน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านซอยบ้านพ่อเชย บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 50 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านซอยบ้านพ่อเชย บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  3  เมตร ยาว 50  เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสายดอนหลังถ้ำ บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านสายดอนหลังถ้ำ บ้านหัวดอน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4  เมตร ยาว  1,500  เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายลำห้วยบ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสาย     ลำห้วยบ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานี   สูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...