สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 30%

Total votes: 10
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

           ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้านสุพิศการช่าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน