Hot News :

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและการตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีสร้างความสามัคคี มีความพร้อมที่จะบริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ