ข่าวกิจกรรม

     โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปี 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดชมภู  จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน  ในวันที่  26  ต.ค. 2561 ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู 

      เมื่อวันศุกร์ที่  6  กรกฎาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล   ณ  ศาลาประชาคมหมู่ที่  9  บ้านทรายมูลเหนือ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  และคณะกรรมการพัฒนา   ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่  ผู้นำชุมชน  กลุ่มองค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภา  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนเข้าร่วมประชุม  เพื่ิอพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  2

     โครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 2 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ