Hot News :
วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 14:28

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ