Hot News :
วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 14:57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติทีอายุการใช้งานนาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด

เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติทีอายุการใช้งานนาน

และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

 

 

 

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ