วันอังคาร, 08 ตุลาคม 2562 11:11

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำเดือนกันยายน 2562

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือนกันยายน 2562เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ