Hot News :
วันอังคาร, 24 มีนาคม 2563 15:47

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าเสียว  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ลงวันที่  24  มีนาคม  2563

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ