Hot News :
วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 11:32

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าเสียว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน  2563

Poll

ประชาชนชาวตำบลทรายมูล มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ